Bedre kort ved leieforhandlinger

lejeforhandlingSom leietaker har du naturligvis noen krav til areal, fasiliteter og beliggenhet. Men når de er oppfylt er det fremdeles mange uavklarte punkter igjen på leieforhandlingene. F.eks. fordeling av husleie, drift- og vedlikeholdskostnader. Her kan det være en god idé å sparre med en erfaren partner som BG Property Management. Vi kan gi deg råd om ev. fallgroper, og vi kan delta i forhandlingene slik at du står på trygg grunn før du skriver under. Klare linjer er en klar fordel. Det gjelder både for leietaker og utleier.