Löpande optimering av fastigheten

processtyring

Nya tekniker och metoder för att optimera driften av fastigheter utvecklas hela tiden. Underhåll och styrning. El, energi och belysning. Det kan finnas betydande ekonomiska och miljömässiga vinster i att hålla jämna steg med utvecklingen.

På det området kan en byggnadsgenomgång med BG Property Management vara ett bra verktyg. Vi använder vår erfarenhet, yrkeskompetens och modern teknik, t.ex. termografi i arbetet.

På så sätt får du överblick över driften och underhållet och stora möjligheter att coacha fastighetsskötare och organisera deras arbetsuppgifter.