Försäkringar

Værd at vide om forsikringer

BG Property Management kan hantera försäkringarna för fastigheten. Vi deltar gärna i riskanalyser i samarbete med försäkringsbolaget. Vi ger råd om bästa möjliga innehåll i försäkringsavtalet. Vi kan också se till att skador anmäls på rätt sätt i den dagliga driften. Antalet incidenter påverkar kostnaden och därför är det viktigt att ofta räkna på vilka skador som ska anmälas och när det kan vara en ekonomisk fördel att själv stå för reparationen.

Frågor? Kontakt Lars

Lars Börner

Adm. Chef

 

lb@bgpm.dk

+45 40 36 41 08

+299 48 41 08

BG Property Management