Norden

Vi er hjemme i hele Norden

I BG Property Management ser vi hele Norden som vores hjemmemarked. Selv om der er kulturforskelle landene imellem, er der også mange sammenfald, og vi har i firmaet akkumuleret viden og erfaring fra både Sverige, Norge, Finland og Grønland.

Den viden vil vi naturligvis gerne gøre brug af. Ikke mindst fordi mange ejere og administratorer af bygningerne også arbejder på tværs af grænserne. Kapitalfonde med store ejendoms-porteføljer kan på den måde få de samme øjne på sagen, hvad enten ejendommen befinder sig i Nuuk, Bergen, Göteborg, Helsinki eller Odense.

Det giver ensartet sagsbehandling og en tæt, direkte dialog, der kan spare både penge, tid og besvær. Det er i hvert fald vores erfaring, at central styring med så få mellemled som muligt sikrer den bedste kontrol med resultatet.

Tal med os om bygherrerådgivning, budgettering, processtyring, bygningsgennemgang og de mange andre områder, hvor vi kan gøre en forskel.

Spørgsmål? Kontakt Lars

Lars Börner

Adm. direktør

 

lb@bgpm.dk

+45 40 36 41 08

+299 48 41 08

BG Property Management