Byggherre

Vi bygger på
troverdighet

Som byggherrens personlige sparringspartner tilbyr vi uavhengig og pålitelig rådgivning samt en reell avregning i forhold til vårt tidsforbruk. Benytt oss tidlig i prosessen hvor vi gjerne utfordrer både ingeniører og arkitekter.

Sammen tilrettelegger vi den optimale prosessen hvor vi, allerede fra starten av, har inkludert driftsomkostningene. Vi hjelper gjerne med å avdekke hvilke typer avtaler som er mest fordelaktige, og vi kan følge prosjektet frem til avlevering og videre frem til våre 1- og 5-års gjennomgang.

Slik kan vi hjelpe byggherre:

Spørsmål? Ta kontakt med Lars

Lars Börner

Adm. direktør

 

lb@bgpm.dk

+45 40 36 41 08

+299 48 41 08

BG Property Management