Prosesstyring

Ekstra ressurser til styring

Som byggherre har man enten interne ressurser for effektiv ressursstyring ved nybygging og renovering, eller så står rådgivende ingeniører eller arkitekter for oppgaven. Uansett hva, kan det være en utfordring å ha tilstrekkelige uavhengige ressurser til å unngå alle de fallgropene som kan forekomme.

BG Property Management er det leddet som forbinder alle partene og følger prosessen tett fra start til slutt. Vi tilfører ekstra ressurser, og kan også utfordre ingeniører, arkitekter og håndverkere slik at resultatet lever opp til dine ambisjoner.

 

Spørsmål? Ta kontakt med Lars

Lars Börner

Adm. direktør

 

lb@bgpm.dk

+45 40 36 41 08

+299 48 41 08

BG Property Management